BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 29 kwietnia 2015 r.

 

I   Temat kompleksowy: KTO TY JESTEŚ ?

 

II Temat kompleksowy: MAMA I TATA.

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi – dzieci zainteresowane.

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku,   układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

III Temat kompleksowy: SPORTOWIEC (praca „metodą projektu”)

 Podczas codziennych zajęć i rozmów z dziećmi pojawiły się już pierwsze pytania dotyczące tematu m.in. :

Jakie są rodzaje dyscyplin sportowych?

Które dyscypliny sportowe są grupowe, a które indywidualne ?

Jak wyglądają poszczególne sprzęty sportowe i do czego służą ?

Co trzeba zrobić, żeby zostać sportowcem ?

Jak dbają o zdrowie sportowcy ?

Wspólnie postaramy się poszukać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Stworzymy również kącik sportowy i będziemy prowadzić codzienne zajęcia ruchowe.

Zajęcia będą odbywać się w sali, jak również w terenie. Planowane jest wyjście na Stadion Miejski, do Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 54. Podczas pracy metodą projektu będziemy się też spotykać z ekspertami, którymi mogą być także rodzice. Wiele działań będą planować same dzieci z pomocą nauczyciela.

Dzieci będą m.in. :

 • – korzystać z rozmaitych materiałów źródłowych;
 • – obserwować;
 • – prowadzić pogłębione działania badawcze;
 • – przygotowywać pytania dla rozmówców;
 • – ustalać konkretne zadania do realizacji podczas wypraw terenowych i spotkań z ekspertami;
 • – sporządzać notatki, szkice;
 • – tworzyć plany konstrukcyjne modeli i scenografii do zabaw itp.

Uzyskane wiadomości przedstawią w formie :

 • – plakatów;
 • – książeczek;
 • – kroniki;
 • – prac plastycznych;
 • – schematów graficznych;
 • – tabeli;
 • – konstrukcji;
 • – odgrywania ról w różnego rodzaju zabawach itp.

Dzieci będą zdobywać wiedzę i umiejętności w każdym z 15 obszarów Podstawy Programowej.

Będą pracować samodzielnie, w małych grupach i całej grupie. Będą rozwijać umiejętność pracy zespołowej, uczyć się od siebie nawzajem, uczyć się współpracować i współdziałać.

Nauczyciel będzie przewodnikiem, wspierającym dzieci, pomagającym zorganizować działanie. Główna praca wykonywana jest jednak przez same dzieci.

Poprzez zabawę i naukę dzieci będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Każdy dzień przyniesie nowe wyzwania i doświadczenia, które trudno nam przewidzieć na początku projektu.

PLAN   PRACY

I   SPRAWDZENIE WSTĘPNEJ WIEDZY DZIECI

II   TWORZENIE PYTAŃ DO PROJEKTU

III STAWIANIE HIPOTEZ

IV WZBOGACANIE WIEDZY DZIECI I UZYSKIWANIE ODPOWIEDZI NA SFORMUŁOWANE PYTANI

a) WYCIECZK

b) SPOTKANIA Z EKSPERTAM

c) DZIAŁANIA BADAWCZE

d) DZIAŁANIA PLASTYCZNE I KONSTRUKCYJNE

V   ZAKOŃCZENIE PROJEKTU