BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 4 czerwca 2016 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc  czerwiec

KRĄG TEMATYCZNY: DZIECI LUBIĄ SIĘ BAWIĆ

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami;
 • pomaga kolegom w codziennych sytuacjach;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
 • rozumie, że mimo różnic rasowych i kulturowych, wszyscy ludzie są podobni.

Aktywność językowa:

 • swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć;
 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie i logicznie;
 • uważnie słucha tekstów literackich;
 • czyta globalnie napis: 10 piłek;
 • usprawnia ruchome narządy artykulacyjne – pionizuje język;
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe – zachowuje prawidłowy tor oddechowy, wydłuża fazę wydechu, świadomie reguluje siłę i kierunek wydychanego powietrza.

Aktywność matematyczna:

 • zna liczbę dziesięć i jej zapis graficzny 10;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • doskonali liczenie;
 • zna liczebniki w zakresie większym niż 10, wymienia je od zadanej liczby rosnąco i malejąco (liczy do przodu i wstecz), wyznacza sumę liczb;
 • używa określeń: mała, mniejsza, najmniejsza, duża, większa, największa.

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:

 • lepi z plasteliny
 • rysuje kształt koła we właściwym kierunku;
 • rysuje linie zaokrąglone po śladzie i po kropkach;
 • rozwija sprawność manualną;

KRĄG TEMATYCZNY : KSIĄŻKI,  KSIĄŻECZKI

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
 • zna miejsce użyteczności publicznej – bibliotekę;
 • zna zasady kulturalnego zachowania się w bibliotece;
 • rozumie potrzebę zachowania porządku w bibliotece;
 • zna pracę bibliotekarki;
 • zna cykl powstawania książki;
 • rozumie potrzebę dbania o książki, zna zasady dotyczące korzystania z książek.

Aktywność językowa:

 • swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć;
 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie i logicznie;
 • uważnie słucha tekstów literackich;
 • dokonuje oceny bohaterów literackich – uzasadnia własne zdanie;
 • opowiada historyjkę obrazkową z użyciem określeń: najpierw, później, potem, na końcu;
 • interesuje się książkami, zna różne rodzaje książek: encyklopedie, atlasy, książki kucharskie, książki telefoniczne
 • usprawnia ruchome narządy artykulacyjne: język, wargi, policzki

Aktywność matematyczna:

 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • określa miejsce na kartkach książek: góra, dół, prawa i lewa strona kartki / książki, prawy dolny róg, lewy górny róg;
 • doskonali liczenie w dostępnym zakresie
 • rozwija logiczne myślenie

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:

 • wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu z wykorzystaniem określonych środków plastycznych;
 • odczytuje kod literowo-barwny;
 • rozwija sprawność manualną;
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową

KRĄG TEMATYCZNY : JUŻ  LATO

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
 • w czasie zabaw i zajęć posługuje się stonowanym głosem;
 • zna charakterystyczne cechy lata;
 • zna letnie owoce: czereśnie, truskawki, maliny, agrest, porzeczki, jagody, poziomki;
 • rozpoznaje i nazywa kolory tęczy;
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy;
 • rozumie konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie letnich zabaw;

Aktywność językowa:

 • swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć;
 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie i logicznie;
 • uważnie słucha tekstów literackich;
 • dzieli się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;
 • rozumie określenie: owoce sezonowe;
 • posługuje się określeniami odnoszącymi się do pór dnia: rano, w południe, wieczorem;
 • usprawnia ruchome narządy artykulacyjne – język, wargi.

Aktywność matematyczna:

 • grupuje owoce na leśne i ogrodowe – określa, które z nich rosną i tu, i tu;
 • zna nazwy miesięcy i ich stałe następstwo;
 • podaje nazwę miesiąca, w którym się urodziło;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozpoznaje pory dnia i kojarzy czynności z nimi związane;
 • rozwija logiczne myślenie.

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:

 • wzbogaca wiedzę rzeczową w zakresie barw lata i doskonali sprawność percepcji poprzez analizę dzieła sztuki, aktywne słuchanie tekstu, doświadczenia;
 • odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia i doświadczenia;
 • rysuje linie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
 • rozwija sprawność manualną

KRĄG  TEMATYCZNY: WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

 • zgodnie współdziała w zespole;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
 • rozpoznaje i nazywa polskie krajobrazy (morze, góry, jeziora, niziny);
 • zna mapę Polski i jej kolorystyczne oznaczenia;
 • rozumie potrzebę dostosowania zawartości bagaży w zależności od miejsc, w które jedziemy na wakacje;
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce;
 • zna numer alarmowy 112;
 • pokonuje obawy związane z miejscem przyszłej nauki;

Aktywność językowa:

 • swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć;
 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie, logicznie i stylistycznie;
 • dzieli się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;
 • uważnie słucha tekstów literackich;
 • posługuje się nazwami pojazdów i miejsc, z których one wyruszają: dworzec kolejowy, lotnisko, port, dworzec autobusowy;
 • układa historyjkę obrazkową według chronologii zdarzeń;
 • usprawnia ruchome narządy artykulacyjne – pionizuje język, ćwiczy wargi;

Aktywność matematyczna:

 • wie, jak wyglądają pieniądze, zna nominały polskich monet złotowych i banknot 10-złotowy;
 • wskazuje monety, którymi można zapłacić daną kwotę;
 • rozwija logiczne myślenie.

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:

 • rozwija proces percepcji poprzez analizę dzieła sztuki, aktywne słuchanie tekstu;
 • rozpoznaje graficzne formy znaków abstrakcyjnych;
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową;