BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 9 marca 2016 r.

Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie
Syczy coś i coś bulgocze.
– Powiedz, Marcu,
Co masz w garncu?
– Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.

       Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o marcowej pogodzie .      Poznaliśmy wiersz    pt.,, Marzec” ,   przysłowie    „W MARCU JAK W GARNCU” oraz oglądaliśmy tablice tematyczne dotyczące  zjawisk atmosferycznych.  Obserwowaliśmy jaką mamy dzisiaj pogodę za oknem i próbowaliśmy opisać ją słowami, rozwiązywaliśmy zagadki o pogodzie i poznaliśmy znaczki pogodowe. Następnie za pomocą ruchu przedstawialiśmy wiosenną pogodę i zastanawialiśmy się ,, Czy ważne jest to , aby wiedzieć wcześniej jaka będzie pogoda   oraz komu potrzebne są te wiadomości i gdzie można je usłyszeć?”. Potem samodzielnie rysowaliśmy znaczki pogodowe i naklejaliśmy je na kolorowe kartki. A na zakończenie zajęć każdy z nas mógł opowiedzieć o swojej pracy.

Cele  ( dziecko ):

  • rozwiązuje zagadki słowne
  • odpowie na pytania związane z treścią utworu
  • spróbuje wyjaśnić przysłowie „W marcu jak w garncu”, rozumie sens poznanego przysłowia
  • nazwie zjawiska pogodowe mające miejsce wczesną wiosną
  • pozna symbole graficzne za pomocą których przedstawia się pogodę
  • narysuje znaczki pogodowe -wykona pracę plastyczną