BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 4 czerwca 2016 r.

Cele ogólne projektu:

Budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o właściwościach fizycznych wody i jej roli w życiu człowieka).

Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kształtow i kolorow.

Rozwijanie umiejętności obserwowania i opisywania badanych zjawisk.

Rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń naukowych, prowadzenia obserwacji i wyciągania wnioskow.

Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Kształtowanie nawyku picia wody.

Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Główne idee:

Woda nie ma stałego kształtu.

Czysta woda nie ma koloru – jest przezroczysta. Brudna woda ma koloru.

Czysta woda nie ma smaku.

W wodzie można rozpuszczać wiele substancji, ale są takie, których nie da się rozpuścić.

W ciepłej wodzie można coś szybciej rozpuścić niż w zimnej. Gdy mieszamy, rozpuszczanie jest szybsze.