BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 października 2016 r.

W Kodeks Przedszkolaka bardzo mocno wierzę,
Będę go przestrzegać, obiecuję szczerze.
Będziemy grzeczni, będziemy mili
Będą nas wszyscy bardzo lubili
Będziemy słuchać naszej Pani też
Kodeks Przedszkolaka – bardzo ważna rzecz!!!

Na wrześniowych zajęciach Gwiazdki rozmawiały o bardzo ważnych sprawach. A mianowicie, jak należy właściwie się zachowywać w różnych sytuacjach, które nas spotykają. W tym celu stworzyliśmy „KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA”, który zawiera normy i zasady właściwego zachowania. Nie było to proste zadanie ale dzielnie uporaliśmy się z jego wykonaniem. Na koniec każde dziecko miało za zadanie podpisać się swoim imieniem pod kodeksem ,aby tym samym potwierdzić, że akceptuje przyjęte zasady oraz że będzie je przestrzegać.

Nasz kodeks umieściliśmy w widocznym miejscu naszej sali, aby móc do niego wracać wtedy kiedy tego potrzebujemy.