BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 października 2016 r.

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy nasze nowe książki.  W tym roku wraz z  naszą maskotką – Wędrowniczkiem Puszatkiem będziemy pracować  z pakietem edukacyjnym – ,, Paczka Puszatka”. Po obejrzeniu książek rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób będziemy uczyć się i pracować w naszych książkach.

W czasie zajęć z książką dzieci zdobywają i poszerzają zdolności z zakresu mowy i myślenia, edukacji społeczno-moralnej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej i kulturowo-estetycznej. Karty pracy są ukierunkowane na wszechstronny rozwój  dzieci, pogłębianie ich umiejętności i kształtowanie sprawności przyswajania wiedzy podczas aktywnego działania.  Praca z książką  uczy dzieci: samodzielności, rozróżniania i nazywania emocji, rozwijania  koncentracji i wyobraźni. Dzieci przygotowują się do nauki czytania i pisania przez ćwiczenia w wypowiadaniu się, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Karty pracy kształtują pojęcia matematyczne i przyrodnicze oraz  umożliwiają czytanie całościowe wyrazów.