BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 października 2016 r.

WITAMY W GRUPIE V – GWIAZDKI

To my Gwiazdeczki
Serdecznie witamy!
W przedszkolu bawimy się,
Tańczymy i śpiewamy.
Naszą grupę bardzo lubimy,
Bo w niej nigdy się nie nudzimy.
Gwiazdki choć są małe,
To naprawdę są wspaniałe.
Są uczynne i są grzeczne
Uśmiechnięte i serdeczne.

 

Nasza grupa  liczy 25 dzieci w tym 8 dziewczynek i 17 chłopców.
Bardzo lubimy przebywać w naszej grupie, bo dzieją się tu różne, ciekawe rzeczy.  Jesteśmy bardzo ciekawi świata i z ogromną ochotą podejmujemy różne działania, które proponują nam nasze Panie. Najbardziej podobają się nam zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz zajęcia podczas , których czytamy interesujące książki.  Bardzo lubimy tworzyć budowle z klocków i układać puzzle, a także rysować, malować i wycinać.  Uwielbiamy wycieczki i spacery oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W naszej sali znajdują się różnorodne kąciki do zabawy –gdzie każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają swoje zainteresowania dzięki ciekawym zajęciom, w których chętnie uczestniczą .

 W tym roku szkolnym będziemy się dzielnie uczyć i pracować,  żeby po wakacjach być wspaniałymi uczniami I klasy.

Grupę V  prowadzą : mgr Katarzyna Kmiecik oraz mgr Barbara Lemańska.

Główne zadania edukacyjne zmierzające do osiągnięcia dojrzałości szkolnej to: 

1.     Umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.

2.     Umiejętność polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i dochodzenia do kompromisu, przestrzegania zawartych umów.

3.     Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

4.     Rozumienie prostych sytuacji społecznych i rozeznanie, co jest dobre a co złe.

5.     Zdolność do przeżywania bogatej i zróżnicowanej gamy uczuć, oraz odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowanie ich.

6.     Umiejętność znajdowania i wykorzystania nowych wiadomości oraz rozbudzanie zainteresowania otaczającą rzeczywistością.

7.     Zdolność skupiania uwagi przez dłuższy czas.

8.     Rozumienie przekazywanych wiadomości, poleceń i instrukcji.

9.     Rozwój wyobraźni i myślenia pojęciowego .

10.   Rozwijanie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz analizy i syntezy słuchowej wspomagających opanowanie umiejętności czytania i pisania.