BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 czerwca 2020 r.

TYDZIEŃ I

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,

 

TYDZIEŃ II

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.

 

TYDZIEŃ III

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

 

TYDZIEŃ IV

Temat tygodnia:  Zabawki ekologiczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania