BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 31 października 2020 r.

TYDZIEŃ1 – Rodzina – największy skarb.

Treści programowe:

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Więzi rodzinne

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie:
 • tego, co znajduje się najbliżej dziecka
 • czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • W świecie sztuki – muzykaMuzyka i śpiew
  • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

  Instrumenty perkusyjne

  • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

  Aktywność ruchowa

  Sprawność ruchowa

  • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
  • orientacyjno-porządkowych
  • bieżnych
  • z elementem czworakowania
  • z elementem skoku, podskoku
  • organizowanych metodą opowieści ruchowej
  • ze śpiewem.

Zabawy i zajęcia ruchowe:

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 9.
 • Zabawy ruchowe: Serduszko, Czary-mary, Ciuciubabka.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słucham mamy, słucham taty.
 • Zabawa bieżna Ogonki.
 • Zabawa ruchowa z elementem celowania – Koszykówka.
 • Zabawa ruchowa sprawnościowa – Tor przeszkód.
 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Rodzina i pies.
 • Zabawa z elementem liczenia – Mamo, mamo, ile kroków do domu?
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Moja rodzina.
 • Zabawa ruchowa w parach – Rodzinny spacer.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Zwierzęta i ich dzieci.
 • Zabawa integrująca Rolnik sam w dolinie.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Spacer w parach.
 • Zabawa ruchowa z elementem rywalizacji – Pizza dla głodomorów.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 7.

Zabawy na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ 2 – Mój dom.

Treści programowe:

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Przyroda

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

W świecie techniki

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej

Zabawy i zajęcia ruchowe:

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 10.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Zwierzęta na spacerze.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – domy.
 • Zabawa ruchowa w parach – Spacer z mamą.
 • Zabawy ruchowe: Pajęczyna, Znajdź parę, Odszukaj figurę, Robimy porządki, Członkowie rodziny.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Pieski na spacerze.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec figur, Szybko – wolno.
 • Zabawa bieżna – Gdzie jest mój kształt?
 • Zabawy grupowe: Raz, dwa, trzy, teraz dom budujesz ty; Zbijak.
 • Zabawa z piłką – Kipi kasza.
 • Zabawa ze śpiewem – Ojciec Wirgiliusz.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Czekoladka.
 • Zabawa ruchowa z elementem celowania – Celuj w okienko.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 8.

Zabawy na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ 3 – Moje prawa i obowiązki.

Treści programowe:

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.Zabawy ruchowe:

  • Zestaw zabaw ruchowych nr 11.
  • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zwierzę w moim domu.
  • Zabawa orientacyjno-porządkowa Moja kurtka ma kolor…
  • Zabawy ruchowe: Mam przyjaciela, Witamy się… Mogę – nie mogę.
  • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przejdź po torze.
  • Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Szczur.
  • Zabawa integrująca grupę – Witam tych, którzy
  • Zabawa ruchowa przy muzyce – Podajmy sobie ręce.
  • Zabawa muzyczno-ruchowa Dwóm tańczyć się zachciało.
  • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9.

  Zabawy na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ4 – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Treści programowe:

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.

Racjonalne odżywianie

 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Zabawy i zajęcia ruchowe:

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 12.
 • Zabawy ruchowe: Wycieczka rowerowa, Numer alarmowy, A psik! Zabawy Olka, Czyścioszki, Nasze ręce, Myjemy zęby, Gimnastyka z misiem.
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem: W zdrowym ciele zdrowy duch, Tańczymy labada.
 • Zabawy bieżne: Wyścig kolarski, Pogotowie ratunkowe, Zbieramy witaminki.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zwierzę w moim domu.
 • Zabawa ruchowa z elementem celowania – Kolor do koloru.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe: Ulijanka, Stary Abraham, Stary niedźwiedź.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Na spacerze.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 10.

Zabawy na świeżym powietrzu.