BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2.

A oto kilka istotnych informacji o placówce:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Sierakowska 23   60-367 Poznań

tel. 61 852 85 58

ppp_2@wp.pl

dni i godziny urzędowania:

 • poniedziałek – czwartek  8.00-18.00
 • piątek  8.00-15.00

osoby mogące korzystac z oferty placówki:

 • dzieci (od urodzenia)
 • młodzież w czasie pobierania nauki
 • młodzież nieucząca się i niepracująca do ukończenia 18 r.ż.
 • ich rodzice i nauczyciele ze szkół i placówek znajdujących się w rejonie działania poradnil

formy świadczonej pomocy:

dzieci i młodzież:

 • diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły
 • interwencja kryzysowa

osoby dorosłe i rodziny:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców i nauczycieli
 • psychoedukacja indywidualna i grupowa rodziców oraz nauczycieli
 • psychoterapia indywidualna rodzica
 • terapia rodzinna
 • interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły
 • interwencja kryzysowa

Obszary problemowe:

trudności w nauce; trudności wychowawcze; kryzysy rozwojowe; kryzysy życiowe; rozpoznawania potencjałów i wspieranie rozwoju; ADHD; zaburzenia zachowania; zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne; zagrożenie uzależnieniem; praca z dziecmi zdolnymi; edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi