BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.15
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub proponowane przez nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne itp.) Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka.

8.15 – 8.30
Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno – porządkowe.

8.30 – 9.00
I Śniadanie

9.00 – 11.00
Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela, uwzględniające propozycje i zainteresowania dzieci (zajęcia dydaktyczne). Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

11.00 – 11.15
Czynności higieniczno – porządkowe.

11.15 – 11.30
II Śniadanie

11.30 – 13.00
Zajęcia i zabawy wyciszająco – relaksujące. Odpoczynek (zajęcia relaksacyjno – wyciszające, głośne czytanie bajek). Leżakowanie (młodsze grupy). Zajęcia indywidualne i grupowe (starsze grupy).

13.00 – 13.15
Czynności higieniczno – porządkowe (młodsze grupy) .

13.15 – 13.30
Czynności higieniczno – porządkowe (starsze grupy).

13.30 – 14.00
Obiad

14.00 – 17.00
Kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.