BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Ramowe założenia realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej

pt. „ Czyste Powietrze Wokół Nas”

Cele główne programu:

– wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

– zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów- „wydobycie” dymu tytoniowego,

– zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,

– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,

– zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Zadania dla realizatorów programu:

– przekazanie informacji o założeniach programu pracownikom przedszkola

– poinformowanie rodziców o wprowadzeniu programu do przedszkola

– przeprowadzenie zajęć z dziećmi

1.”Wycieczka”

2.”Co i dlaczego dymi?”

3.”Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

4.”Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”

5.”Jak uniknąć dymu papierosowego?”

– podsumowanie działań: wypełnienie druku sprawozdawczego i przesłanie go do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.

– podsumowanie realizacji programu w placówce.