BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło do programu społecznego „Mały Wolontariat”, który uczy dzieci wrażliwości społecznej, pomagania innym oraz odpowiedzialności za otaczający nas świat.
Program organizowany jest przez firmę ENEA SA, Wydawnictwo Jedność, oraz przez i pod patronatem Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Doroty Kinal. Honorowym patronatem „Mały Wolontariat” objęła Wielkopolska Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Walkowiak.
Wolontariat (łac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) – definiowany jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”. Jest odruchem serca, skutkującym wsparciem, udzieleniem pomocy człowiekowi, zwierzęciu, przyrodzie. Wolontariat opiera się na trzech filarach: szacunku i wrażliwości, otwartości na potrzeby innych, bezinteresowności w działaniach. Opierając się na tych filarach wolontariat ukazuje sens człowieczeństwa. Wolontariusze pomagając przynoszą nadzieję, przywracając wiarę w dobro istniejące w człowieku.
Program ma na celu zachęcić dzieci do bezinteresownego poświęcania swojego czasu i wysiłku na rzecz innych. Będziemy podejmować działania długofalowe, które nie mają charakteru ulotnego, jednorazowego. Dzieci przekonają się, jak wiele radości daje pomaganie.
W programie „Mały Wolontariat” chodzi jednak nie tylko o angażowanie dzieci w działania, ale przede wszystkim o uświadomienie im, czym jest pomoc, uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia i walkę z obojętnością wobec otoczenia. Mamy nadzieję, że uwrażliwianie najmłodszych zaowocuje ostatecznie odpowiedzialnością społeczną osoby dorosłej – najpierw ich rodziców i opiekunów, a potem ich samych, bo przecież czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań. Poprzez wspólną pracę na rzecz potrzebujących, dzieci odkrywają także własną wartość i to, że mimo wieku są traktowane poważnie. Wolontariat jest lekarstwem na nudę, daje dzieciom możliwość robienia czegoś wartościowego. Starsze dzieci dzięki wolontariatowi uczą się postaw obywatelskich.

„Mały Wolontariat” to:

  •  pomysł na uwrażliwienie ludzi na otaczający świat, zachęta do budowy Planety Pomocy złożonej z czerwonych, zielonych, niebieskich, pomarańczowych, czarnych, żółtych, różowych, białych i brązowych poletek,
  • przestrzeń, w której spotykają się dzieci i dorośli ze wszystkimi swoimi radościami, smutkami, troskami, marzeniami i planami,
  • próba opowiedzenia, jak słuchać, patrzeć, przeżywać, działać i troszczyć się o siebie i innych.

Podstawowe cele programu „Mały Wolontariat” to :
– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie,
– pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,
– wspieranie inicjatyw wolontariackich dzieci i młodzieży,
– budowanie poczucia odpowiedzialności,
– rozwój zainteresowań i umiejętności,
– edukacja młodszych kolegów,
– wsparcie wolontariuszy,
– promocja życia bez uzależnień,
– docenianie najaktywniejszych wolontariuszy,
– wyławianie młodych talentów,
– promocja wolontariatu.
„Mały Wolontariat” to współpraca nie tylko z dziećmi, ale również z ich rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wolontariat wśród dzieci (ale i wśród dorosłych) jest najczęściej działaniem grupowym. Dzięki pracy w grupie wolontariusz wie, że nie jest sam, są wokół koledzy, z którymi współdziała, może podzielić się sukcesem, ale także otrzymać wsparcie. Działania w grupie są urozmaicone, każdy może zgłosić własne pomysły. Grupa daje poczucie siły, więzi, bezpieczeństwa.
Zachęcam wszystkich do udziału w programie.

KAŻDY MOŻE POMÓC, JEŚLI TYLKO CHCE !!!

Aneta Snowacka-Bartkowiak

koordynator programu społecznego

20140425_100553