BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA 2020

Zgodnie  z  ZARZĄDZENIEM NR 65/2020/ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
odbędzie się

w dniach od 10 marca do 24 marca 2020 r.

 

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola należy pobrać kartę zgłoszeniową w placówce lub ze strony internetowej Urzędu Miasta:
System „Nabór” poznańskich przedszkoli

Kartę zgłoszeniową składamy tylko w przedszkolu pierwszej preferencji

 

Informator dla Rodziców – rekrutacja do przedszkoli 2020

Terminarz rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

10.03 – 24.03.2020r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami                                         potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę         w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.04.2020r.  godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9.04 – 16.04.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.     Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

20.04.2020r.  godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021

22.06 – 25.06.2020r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

3.07.2020r. godz. 12:00  –  podanie do wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.07 – 7.07.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

9.07.2020r. godz.12:00 – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 „Drzwi otwarte” 7.03.2020r. /sobota/ w godzinach 10:00 -12:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi

do zapoznania się z naszym przedszkolem.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę!

 

www.poznan.pl/mim/oswiata/news/kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-oraz-do-klas,142940.html