BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZEBRANIE Z RODZICAMI

DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2023/24

ODBĘDZIE SIĘ

6 CZERWCA 2023 r.

O GODZ. 17.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2023/2024.

Zarządzeniem Nr 76/2023/P z dnia 27 stycznia 2023 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Kryteria ustawowe – wynikające z ustawy o systemie oświaty

(Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów).:

  • wielodzietność rodziny kandydata;

  • niepełnosprawność kandydata;

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  Kryteria określone przez organ prowadzący:

 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

CCF20210316- RODO

Wniosek+o+przyjęcie+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolnego+na+rok+szkolny+2023_24

oświadczenie+nr+1-+wielodzietność

oświadczenie+nr+2+-+samotne_wychowywanie

oświadczenie+nr+3-+szczepienia

Instrukcja+w+zakresie+składania+dokumentów+z+wykorzystaniem+systemu+Nabór (1)

Ukraina+-+Instrukcja+w+zakresie+składania+dokumentów+z+wykorzystaniem+systemu+Nabór

Potwierdzenie+woli+zapisu+dziecka+zakwalifikowanego+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolnego

Instrukcja+w+zakresie+elektronicznego+potwierdzenia+woli+przyjęcia+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolengo+na+rok+szkolny+2023_24

NASZE PRZEDSZKOLE

(fotorelacja)

Sala grupy Marsjanie

 

Sala grupy Obłoczki

 

Sala grupy Słoneczka

 

Sala grupy Ufoludki

 

Sala grupy Gwiazdki

Szatnie

 

Ogródek