BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA 2019

Zgodnie  z  ZARZĄDZENIEM NR 64/2019/ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
odbędzie się

w dniach od 4 marca do 15 marca 2019 r.