BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 9 maja 2018 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej  na miesiąc – maj

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
 • Poznanie mieszkańców łąki.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek .
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt Dzień Mamy i Taty.