BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 11 maja 2018 r.
Cele ogólne projektu:
• Budowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności o wietrze i jego wpływie na pogodę).
• Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wiatrem, zjawiskami atmosferycznymi, wykorzystaniem siły wiatru przez człowieka.
• Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.
• Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie poprawnego ubierania się, adekwatnego do pogody.
• Kształtowanie postawy proekologicznej. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska (w szczególności w aspekcie zanieczyszczeń powietrza).
• Kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania.
• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
• Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.
Główne idee:
• Wiatr to ruch powietrza. Wiatr porusza różnymi przedmiotami.
• Wiatr wieje z różną siłą. Może być delikatnym powiewem, silnym wichrem lub niszczącym huraganem.
• Wiatr może wiać z różnych stron.
• Wiatr może być ciepły lub zimny. Wiatr wpływa na pogodę.
• Wiatr może być pożyteczny. Człowiek wykorzystuje wiatr do produkowania prądu.