BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 września 2019 r.

Drodzy Rodzice i dzieci,

Z OKAZJI DNIA UŚMIECHU

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

KONKURSIE LITERACKO – PLASTYCZNYM

„Z UŚMIECHEM CI DO TWARZY”

 

REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest:

1. Rozwijanie wyobraźni, fantazji i kreatywności dzieci

2. Poszerzanie zainteresowań literackich dzieci i ich rodziców

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa

4. Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci

5. Propagowanie czytelnictwa

6. Doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

Zakres tematyczny konkursu:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wymyślonego wspólnie z rodzicami/ rodzeństwem utworu o dowolnej tematyce wywołującej uśmiech na twarzy i opracowanie do niego szaty graficznej (rysunków, malunków, obrazków, itp.) oraz złożenie go w formie książki.
  • Utwór może być utrzymany w dowolnej konwencji, pisany prozą bądź wierszem.
  • Utwór powinien być zaadresowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

Zadania uczestnika konkursu:

  • napisanie utworu – bajki, opowiadania, wierszyka,
  • wykonanie ilustracji do utworu literackiego,
  • dostarczenie książeczki do koordynatorów konkursu w wyznaczonym terminie,
  • podanie tytułu i podpisanie wykonanej pracy na stronie tytułowej – imię i nazwisko dziecka z zaznaczeniem z kim napisało bajkę (mama, tata, rodzice), wiek dziecka, nazwa grupy.

Czas trwania konkursu:

Termin składania prac do końca października 2019r. Prace prosimy dostarczyć do Pań nauczycielek w grupie „Obłoczki”

Zapraszamy !!!

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatorek konkursu- p. Anety i p. Magdy z grupy „Obłoczki”