BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 9 kwietnia 2020 r.

UWAGA RODZICE

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI

DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Od dnia 9.04 do 16.04 br.

rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych

składają pisemnie potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola,

do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2020/2021.

Sekretariat przedszkola w/w  dniach czynny w godz. 9.00 – 14.00.

Potwierdzenie woli można też przesłać skanem na adres mailowy przedszkola p28@poznan.interklasa.pl

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR

została uruchomiona opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka.

Opcja ta jest dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci,

którzy elektronicznie wypełnili w systemie Nabór podanie.

W tym celu należy zalogować się na konto.

Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli.

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli

 

Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie

jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.