BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 24 marca 2020 r.

Drodzy Rodzice

Minął ostatni dzień składania dokumentacji w związku z naborem na rok szkolny 2020/2021

Aby dokończyć procedurę pierwszego etapu rekrutacji, należy dostarczyć dokumenty w formie papierowej  do placówki pierwszego wyboru, dotyczy to tych z Państwa , którzy wysłali skany wniosku.

Dokumenty(oryginały) można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do przedszkola do dnia 27.03.2020r.

Godziny pracy sekretariatu :

25.03. w godz. 7.00-10.00  i 12.00-15.00

26.03. w godz. 13.00 -17.00

27.03. w godz. 8.00 -11.00  i 12.00 – 15.00

Na ten moment nie ma planów zmiany formy i terminu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ale być może będą wprowadzone  inne zasady przekazywania informacji, tak by w dniu ogłoszenia list nie było zagrożenia zbyt dużej liczby osób w jednym miejscu.

Będziemy o tym informować na bieżąco na stronie internetowej przedszkola lub na www.poznan.pl/oswiata