BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 maja 2021 r.

KONKURS PRZEDSZKOLNY „Moja rodzina”!

 

Regulamin konkursu plastycznego:

 Organizator: Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu

Prowadzący konkurs: Dagmara Staśkiewicz (nauczyciel grupy Marsjanie)

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu i ich rodzin

Cel konkursu:

 • Popularyzowanie wartości rodziny, ciepłej, spokojnej rodzinnej atmosfery,
 • Promowanie wartości takich jak; miłość, przyjaźń, zaufanie, empatia, poczucie bezpieczeństwa oraz wspólnoty i przynależenia do danej grupy społecznej,
 • Uwrażliwienie przedszkolaków na różnorodność i wartość każdej rodziny,
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, ich twórczego myślenia, kreatywności i wyobraźni.
 • Promowanie pasji plastycznych w różnych kategoriach wiekowych.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Wykonane prace należy dostarczyć do przedszkola w terminie 31.05-14.06.2021r.
 • Prace oceniać będzie organizator konkursu wraz z wyznaczonymi nauczycielami
 • Forma pracy-dowolna, oceniana będzie nie tylko estetyka wykonania, ale również pomysłowość i kreatywność dzieci (mogą to być prace plastyczne wykonywane w formie płaskiej na kartce formatu minimum A3; mogą być wykonane za pomocą różnych technik i środków plastycznych (ołówkiem, kredkami, palcami, farbą, plasteliną, papierem itd.) Może to być również forma przestrzenna (3d) np. prace wykonane z plasteliny, różnego rodzaju materiałów; nakrętek, puszek itp. Liczymy na Waszą inwencję twórczą oraz pomysłowość. Zaskoczcie nas! J
 • W konkursie może brać udział każde dziecko uczęszczające do Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu
 • Z uwagi na tematykę i główne przesłanie konkursu, prace powinny być wykonane w gronie rodzinnym.
 • Każda praca powinna być podpisana: wpisujemy imię i nazwisko autora pracy plastycznej,
 • Zgłaszając prace, prawny opiekun (rodzic) dziecka jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie rysunków i udostępnianie danych dziecka na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem. Prace uczestników konkursu będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
 • Planowane jest przyznanie każdemu uczestnikowi dyplomu oraz 3 dyplomów z wyróżnieniem za prace najbardziej kreatywne.
 • Zakończenie i podsumowanie finałowe konkursu odbędzie się 16 czerwca 2021r.

Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym !!!

W razie pytań dotyczących konkursu, pytania proszę kierować na adres mailowy:

d-staskiewicz@o2.pl

 

 

Pozdrawiam i życzę miłej, przyjemnej pracy oraz dobrej i twórczej zabawy,

Z poważaniem Dagmara Staśkiewicz