BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 4 maja 2021 r.

W miesiącu maju proponujemy dzieciom następujące bloki tematyczne:

  • JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”,
  • NA ŁĄCE”,
  • MAMA I TATA”,
  • MOJE ZWIERZĄTKO”. 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych,

– Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie,

– Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,

– Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim,

– Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta,

– Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy,

– Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce,

– Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

– Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem,

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz,

– Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły,

– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci,

– Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi,

– Kształcenie percepcji wzrokowej odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z         pamięci, przygotowanie do czytania i pisania,

– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Ponadto w miesiącu maju planujemy:

  • DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW” (19 maja – środa),
  • ŚWATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ” (20 maja – czwartek),
  • ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU” (21 maja – piątek),
  • DZIEŃ MAMY” (26 maja – środa),
  • DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO” (31 maja – poniedziałek)

pani Ewa i pani Ania