BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 28 lutego 2021 r.

W miesiącu marcu proponujemy dzieciom następujące tematy kompleksowe:

OZNAKI WIOSNY”,

„WSZYSTKO ROŚNIE”,

„PRACOWITA WIOSNA”,

„ŚWIĘTA WIELKANOCNE”.

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Ponadto w miesiącu marcu planujemy:

„DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ DZIEWCZYNEK” (8 MARCA – PONIEDZIAŁEK),

„ŚWIATOWY DZIEŃ PSA” (9 MARCA – WTOREK),

„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY” (19 MARCA – PIĄTEK),

„DZIEŃ WODY” (22 MARCA – PONIEDZIAŁEK),

„ŚNIADANKO WIELKANOCNE I WIELKANOCNY ZAJĄCZEK” (TERMIN ZOSTANIE PAŃSTWU PODANY).

pani Ewa i pani Ania