BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 czerwca 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Wakacyjne podróże.
 3. Pożegnania nadszedł czas.
 4. Projekt „Las”.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Próby nazywania swoich emocji.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych.
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Przekształcanie figur geometrycznych w rysunki.
 • Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Rytmiczny podział słów na sylaby.
 • Rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu.
 • Układanie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń.
 • Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość.
 • Grupowanie elementów i ocenianie, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest ich najmniej.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach (podczas wakacji w górach, nad wodą itd.).
 • Rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów.
 • Aktywne uczestniczenie w projekcie „Las”.