BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 grudnia 2021 r.

Nasze tematy kompleksowe na grudzień:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
 2. Idzie zima ze śniegiem.
 3. Idą święta.

Zamierzenia:

 • Zapoznanie z życiem dinozaurów.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiedzi na ich temat.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Układanie przedmiotów wg poleceń nauczyciela.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,  stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych w zakresie dostępnym dziecku, dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach.