BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 31 stycznia 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe na luty:

1.Muzyka wokół nas.

2.Baśnie, bajki, bajeczki.

3.Nie jesteśmy sami w kosmosie.

4.Projekt: Budowle.

Zamierzenia:

 • Słuchanie z uwagą czytanego tekstu, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu.
 • Rozwijanie koncentracji, uwagi i wyobraźni muzycznej.
 • Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Zachęcanie dzieci do udziału w zabawach muzycznych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.
 • Wskazywanie różnic między obrazkami – ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach.
 • Rozwijanie wyobraźni rwórczej
 • Przypomnienie nazw figur geometrycznych.
 • Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
 • Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego).
 • Wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy w zespole).