BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 4 maja 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe:

 1. Moja miejscowość, mój region.
 2. Moja ojczyzna.
 3. Łąka w maju.
 4. Święto rodziców.

Zamierzenia:

 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii,ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.)
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 • Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne.
 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych.
 • Poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską, nauka wybranych wierszyków na pamięć.
 • Poznawanie wybranych owadów, np.pszczół, motyli.
 • Utrwalanie swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.
 • Malowanie palcami, dłonią, pędzlem.
 • Wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.