BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 stycznia 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe na styczeń:

 1. Mijają dni, miesiące, lata.
 2. Zima i zwierzęta.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Projekt „Książka”.

Zamierzenia:

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów; kontynuowanie dostrzeżonego rytmu.
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Nazywanie członków bliższej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Poznanie budowy książki.
 • Wdrażanie do dbania o książki, właściwe obchodzenie się z nimi.
 • Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.