BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 15 września 2021 r.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne -II edycja – zostanie zrealizowany w roku szkolnym 2021/22. 🎨

Grupa UFOLUDKI  brała udział w pierwszej edycji projektu i bardzo nam się spodobał. Zdobyliśmy certyfikat i postanowiliśmy wziąć udział w kolejnej edycji 😀

Cele projektu
1. Cele główne:
* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
* Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
* Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we
współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Naszą pierwszą pracą w tej edycji była praca   MALOWANIE FOLIĄ 😉