BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 kwietnia 2022 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc kwiecień  

 

W miesiącu kwietniu   będziemy   realizować następujące tematy :

 1. Praca rolnika.
 2. Wielkanoc.
 3. Dbamy o naszą planetę.
 4. Tajemnice książek.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
 • Wiązanie opisu słownego z obrazkiem
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów rolniczych
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka
 • Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez nauczyciela
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
 • Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
 • Poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
 • Liczenie w dostępnym zakresie
 • Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
 • Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
 • Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
 • Rozumienie potrzeby  niezaśmiecania środowiska , rozumienie pojęcia dbanie o środowisko
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy
 • Kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru
 • Rozwijanie zainteresowania książkami
 • Poznanie zasad korzystania z książek
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
 • Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni
 • Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia
 • Ukazanie różnorodności tematycznej książek
 • Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)

 

Zadania do codziennej realizacji :

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy z „Powitankami” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
 • Zabawy ruchowe – nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie