BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 18 listopada 2021 r.

Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,
przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym
praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały
one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o prawach dziecka. Wysłuchaliśmy  piosenki pt „Piosenka o prawach dziecka”, oglądaliśmy ilustracje przedstawiające prawa dzieci i omawialiśmy je.

Wysłuchaliśmy także wiersza „Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego.

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla nich

mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.