BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 20 maja 2022 r.

Tego dnia na terenie ogrodu przedszkolnego, odbyła się:

XI Olimpiada Sportowa pod hasłem:
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W zawodach wzięły udział  dzieci z najstarszych grup,  z trzech przedszkoli:
– z Przedszkola nr 1 przy ul. Jawornickiej
– z Przedszkola nr 13 przy ul. Keplera
– z Przedszkola nr 28 przy ul. Galileusza

O godz. 9:30 nastąpiło uroczyste otwarcie olimpiady.
Pani Dyrektor Barbara Lemańska powitała wszystkie dzieci i nauczycieli, życząc sukcesów i udanej zabawy. Organizatorki zawodów przedstawiły regulamin obowiązujący podczas zmagań małych zawodników, przypomniały też o zasadach bezpiecznego zachowania się. Następnie zapoznano uczestników z poszczególnymi konkurencjami.  Dzieci brały udział w pięciu konkurencjach:

  • „sadzenie marchewek”
  • „tor przeszkód”
  • „nie zgub piłeczki”
  • „rzucaj do celu”
  • „trafiaj do bramki”

Konkurencje trwały po 10 min. każda. Każdy zawodnik, za dobrze wykonane zadanie otrzymywał punkty zgodnie z regulaminem. Atmosfera w trakcie zawodów była bardzo gorąca, a chęć zdobycia najwyższej lokaty powodowała, że dzieci bardzo się starały i wzajemnie dopingowały, by uzyskać maksymalną ilość punktów. W trakcie przerwy był czas na odpoczynek oraz zdrowy posiłek regeneracyjny: jabłka, marchewki i wodę. Po ostatniej konkurencji jury, w którego skład wchodził przedstawiciel każdego przedszkola , udało się na obrady. Podliczono wszystkie punkty i wyłoniono zwycięzców. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na moment ogłoszenia wyników.

Po zakończeniu obrad przedstawicielka jury ogłosiła wyniki:

I miejsce –  Przedszkole nr 1
II miejsce – Przedszkole nr 13
III miejsce– Przedszkole nr 28

Następnie Pani Dyrektor Przedszkola nr 28 w imieniu swoim jak i organizatorów pogratulowała dzieciom wyników , sportowej postawy i zdrowej rywalizacji, wręczyła, dyplomy oraz nagrody. Na zakończenie olimpiady Pani Dyrektor podziękowała dzieciom i nauczycielom za wspólną zabawę. Tak właśnie przebiegła XI Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.

Magdalena Bartkowiak
Kinga Gostyńska
– organizatorki olimpiady