BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 10 września 2014 r.

W Kodeks Przedszkolaka bardzo mocno wierzę,
Będę go przestrzegać, obiecuję szczerze.
Będziemy grzeczni, będziemy mili
Będą nas wszyscy bardzo lubili
Będziemy słuchać naszej Pani też
Kodeks Przedszkolaka – bardzo ważna rzecz!!!

Na wrześniowych zajęciach Gwiazdki rozmawiały o bardzo ważnych sprawach. A mianowicie, jak należy właściwie się zachowywać. W tym celu stworzyliśmy „KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA”, który zawiera normy i zasady właściwego zachowania. Nie było to proste zadanie ale dzielnie uporaliśmy się z jego wykonaniem. Na koniec każde dziecko miało za zadanie odcisnąć swoją rączkę pod kodeksem ,aby tym samym potwierdzić, że akceptuje przyjęte zasady oraz że będzie starało się je przestrzegać.