BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 marca 2015 r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 6 marca 2015 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania porozumienia na rok szkolny 2015/2016 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.