BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 22 września 2014 r.

Nasze miejsce, nasza planeta, nasza odpowiedzialność !!! – CO TO JEST SPRZĄTANIE ŚWIATA? Sprzątanie Świata to społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i stymuluje społeczności ze wszystkich zakątków naszego globu do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego poprawę.
Akcja „Dbamy o ład i porządek wokół siebie”, przeprowadzona została w naszym przedszkolu 22 września 2014r. Głównym celem było podniesienie wśród dzieci świadomości ekologicznej i zaangażowanie w sprawy ochrony naturalnego środowiska. Uczestnikami byli wszyscy przedszkolacy, którzy wraz z nauczycielami zbierali różne rodzaje odpadów rozrzuconych na terenie osiedla, przylegającym do naszego przedszkola. Dzieci zaopatrzone w rękawice i foliowe worki w dobrych humorach wykonały zadanie.