BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 31 maja 2020 r.

„WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA”.

 

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia;
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami;
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej;
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

 

„Z KOŃCA ŚWIATA, CZY ZZA ŚCIANY TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”.

 

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju;
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec innych ras i kultur;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków;
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

„GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”

 

 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;
 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;
 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.