BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 3 maja 2020 r.

DZIEŃ DOBRY… DRODZY RODZICE, W MIESIĄCU MAJU ZAPLANOWAŁYŚMY NASTĘPUJĄCE KRĘGI TEMATYCZNE DLA DZIECI:

„RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI KOC”.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych, poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci, wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia podejmowane spontanicznie przez dzieci, tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

„KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ. WITAJ TĘCZO KOLOROWA!

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody, tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

„BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI”.

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,  sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”, wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie, wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Pani Ewa i Pani Monika