BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 15 maja 2020 r.

Poznań dnia 14 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 28 IM. MAŁYCH ASTRONOMÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne  do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać  POWRÓT).   

PROSIMY ABY RODZICE, KTÓRZY NIE ZAMIERZAJĄ PRZYSŁAĆ DZIECKA DO PRZEDSZKOLA , PRZEKAZALI NAM TAKĄ INFORMACJĘ 

Prosimy o przesłanie odpowiedzi  do 19 maja 2020r. (p28@poznan.interklasa.pl)

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo ) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji   o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy    o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Barbara Lemańska

Dyrektor Przedszkola Nr 28

im. Małych Astronomów w Poznaniu

PISMO DO RODZICÓW

PROCEDURY – COVID-19 15.05.2020

POWRÓT – OŚWIADCZENIE RODZICA-1 15.05.2020-1 (1)

ANKIETA

POWRÓT – Przedszkole klauzula informacyjna Covid-19 15.05.2020-1 (1)