BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 marca 2020 r.

30.03.2020- Gdzie budować gniazdo?- praca zdalna

4,5, 6 latki

Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesna wiosną- skowronka, bociana, czajki i szpaka. Dzieci oglądają zdjęcia ptaków( internet), albumy o zwierzętach. Omawiają ich wygląd- różnice i podobieństwa. Dzielenie nazwy tych ptaków na sylaby. Słuchanie wiersza „Boćki i żaby”

Przyleciały boćki zza dalekich mórz, klekotały głośno: wróciłyśmy już! kle kle kle! kle kle kle!

A nad stawem w trawie padł na żabki strach- boćki przyleciały! och, och, ach, ach, ach! kum kum kum! kum! kum! kum!

Lecą boćki z szumem na łąki po łup, jakie długie nogi!, jaki ostry dziób! kle kle kle! kle kle kle!

Żabki przestraszone hyc! do wody- hyc! boćki chodzą, brodzą, nie znalazły nic! kum kum kum! kum kum kum! kle kle kle! kle kle kle!

Skąd przyleciały bociany? Gdzie wylądowały bociany? Jak wygląda bocian? Jakie ma nogi, a jaki dziób? Jakiego koloru jest bocian? Jak wygląda żaba? Naśladowanie głosu bociana- zabawa .

6-latki wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru- bocian

Omówienie budowy bociana ( nogi, głowa, szyja, skrzydła, tułów, ogon), określane kolorów poszczególnych części bociana.

Słuchanie wiadomości na temat bociana.
Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników
 wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice
jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować.
Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych,
o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności.
W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się
nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych
 lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu
 Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany
zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie
witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat.
Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub
na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach
wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych
 stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięso-
żernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami,
wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie
wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników.

Wyrywanie z papieru poszczególnych części bociana i przyklejania ich na kartce, dorysowywanie trawy, słońca, chmur, wspólne oglądanie wykonanej pracy, porządkowanie przez dziecko miejsca pracy.

4- latki  ćwiczenia grafomotoryczne – przygotowany szablon bociana, dziecko na sztywnym kartonie odrysowuje go ołówkiem, pogrubia kontur ptaka czarnym mazakiem, ozdabiamy pastelami.

ćwiczenia spostrzegawczości- Którego ptaka brakuje?, zdjęcia kilku ptaków np. bocian , jaskółka, skowronek, dziecko zamyka oczy, a my zabieramy jedno zdjęcie, dziecko odgaduje, który ptak odfrunął, możemy zwiększać liczbę zdjęć.

Zabawy ruchowe- kolorowe krążki to-” gniazdo”, dziecko porusza się między krążkami, na uderzenie w bębenek, przykuca w gnieździe, dwa uderzenia w bębenek sa sygnałem do ponownego poruszania się.