BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI,

KTÓRE WE WRZEŚNIU

PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZĄ

PRÓG NASZEGO PRZEDSZKOLA.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

DNIA  5.06 (ŚRODA) O GODZ. 16.30.

 

 

„DRZWI OTWARTE”

w sobotę 16 marca 2024 r

w godzinach od 10.00 do 12.00

W programie :

 • Zapoznanie rodziców z ofertą dydaktyczno-wychowawczą przedszkola – spotkanie z panią dyrektor godz. 10.00;
 • Zwiedzanie placówki;
 • Rozmowy z gronem pedagogicznym;
 • Dla dzieci wiele atrakcji i niespodzianek;

(Mile widziane obuwie na zmianę dla dzieci.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025.

Zarządzeniem Nr 66/2024/P z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarządzenie+Nr+66_2024_P

terminy+przeprowadzenia+postępowania+rekrutacyjnego

KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Kryteria ustawowe – wynikające z ustawy o systemie oświaty

(Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów).:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  Kryteria określone przez organ prowadzący:

Uchwałę+Rady+Miasta+Poznania+ws+określenia+kryteriów+rekrutacji

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

CCF20210316- RODO

Informator dla Rodzicow 2024-2

Instrukcja pobrania Potwierdzenia Aktywnego Uzytkownika Porgramu OK Poznan-2

instrukcja_rodzice_WK Poznan-2

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli+przyjecia-1

Instrukcja-w-zakresie-skladania-dokumentow-z-wykorzystaniem-systemu-Nabo…-1

oswiadczenie nr 1 wielodzietnosc (MEN)_2024 pdf-1

oswiadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2024

oswiadczenie nr 3 szczepienia_2024

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2024. pdf

przedszkole_wniosek_przyjecie-4

NASZE PRZEDSZKOLE

(fotorelacja)

Sala grupy Marsjanie

 

Sala grupy Obłoczki

 

Sala grupy Słoneczka

 

Sala grupy Ufoludki

 

Sala grupy Gwiazdki

Szatnie

 

Ogródek