BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 28 kwietnia 2020 r.

29.04.2020 – praca zdalna  ” Herb naszej miejscowości” 4,5,6 l

Herb miasta

 

Symbolika herbu

Herb przedstawia w błękitnym polu blankowaną bramę miejską (symbolizującą miasto). Dość rzadko w tym przypadku używa się w heraldyce koloru białego, który oznacza barwę srebrną.

Brama ta zwieńczona jest trzema wieżami. Nad środkową, najwyższą z nich, znajduje się gotycka tarcza herbowa z orłem piastowskim króla Przemysła II (przypomnienie stołecznej przeszłości miasta). Na nieco mniejszych, bocznych wieżach znajdują się postacie patronów miastaświętego Piotra z kluczem po heraldycznej lewej stronie oraz świętego Pawła z Tarsu z mieczem po drugiej. Wybór patronów nie jest przypadkowy. Poznań, jako najstarsze biskupstwo na ziemiach polskich, za patronów katedry przyjął patronów katedry rzymskiej.

W bramie umieszczono złote skrzyżowane klucze, nad którymi widnieje złoty krzyż grecki stanowiąc symbol samorządności. Nie do końca rozwiązana jest natomiast kwestia symboliki związanej z gwiazdami i półksiężycami (wg heraldyków zostały dodane w XIV w. i miały symbolizować moc księcia).

Nad herbem znajduje się złota korona dodatkowo podkreślając stołeczność Poznania.

Praca plastyczna rozwijanie sprawności manualnej:” Herb naszej miejscowości”- wydzieranka z kolorowego papieru

Oglądanie herbu naszej miejscowości, wyjaśnianie znaczenia herbu. Zwracamy uwagę dziecku, a jakich elementów składa się herb, mówimy co one oznaczają.

Poznajemy jak wygląda Ratusz- określanie charakterystycznych cech wyglądu ( kształt, kolorystyka, jego wysokość)- malowanie farbami na dużych arkuszach szarego papieru lub bloku rysunkowego.

Zabawa ruchowa Góra- dół, dziecko wyciąga przed siebie ręce trzymając za końce rulon gazety. Na hasło: Dół- dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: Góra, kiedy wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenia powtarza kilka razy.