BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 6 maja 2020 r.

06.05.2020 – praca zdalna

Słuchamy hymnu Polski- mazurka Dąbrowskiego 4,5,6 l

Wyjaśnianie w jakich okolicznościach można go usłyszeć .

Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu

Ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy.

5,6 l

Warszawa – stolica Polski, poznanie urzędów państwowych znajdujących się w stolicy i ich rola dla całego kraju np. Sejm, Pałac Prezydencki, ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Rady Ministrów

Słuchamy legendy Warszawskiej – Syrena Warszawska

Posłuchaj legendy o syrenie, która przed wiekami strzegła niewielkiej osady rybackiej położonej nad brzegiem Wisły. Czy wiecie jak dziś nazywa się miasto, które powstało na tym miejscu?

Wykonanie warszawskiej Syrenki ( materiały: kartka z bloku, narysowany kontur syrenki) dziecko wycina po liniach konturowych, ozdabia syrenkę używając różnorodnego materiału plastycznego- farby, plastelina, papier kolorowy, kredki, pastele i inne.

Układanie z rozsypanki literowej i przyklejanie podpisu Syrenka.

4- latki  Zabawa twórcza- Dom
Materiały : Papierowe kolorowe figury geometryczne: duży prostokąt, mały prostokąt, 2 małe kwadra-
ty, duży trójkąt.
 Pytamy dziecko, jakie budynki znajdują się w ich okolicy. Dziecko patrzy na zawieszone przez rodzica
na ścianach obrazki i wypowiada się. Opisuje wygląd budynków. Potem  rozkładamy na
dywanie papierowe figury geometryczne. Prosimy dziecko, aby nazwało (same lub z pomocą dorosłego, opisało i przeliczyło figury, a następnie zastanowiło się, jak je ułożyć, aby utworzyć
dom. Dziecko wspólnie z rodzicem układa na dużym prostokącie 1 mały prostokąt (drzwi), 2 małe
kwadraty (okna); trójkąt (dach) układa na dużym prostokącie.
Dom niski i dom wysoki.
2 pudełka różniące się wysokością, z naklejonymi w miejscach drzwi i okien małymi i dużymi
 figurami geometrycznymi (prostokątami i kwadratami).. Ustawiamy przed dzieckiem 2 pudełka – domy. Wskazujemy dom niski i dom wysoki. Pytamy dziecko,
który dom jest według nich charakterystyczny dla wsi, a który dla miasta, jakie budynki znajdują
 się w jego miejscowości zamieszkania: niskie czy wysokie.  Dziecko wypowiada się.
Następnie dziecko z pomocą dorosłego opisuje wygląd budynków. Wskazuje, który budynek ma małe
okna, a który – duże. Przelicza okna i drzwi w każdym domu, posługując się liczebnikami
głównymi w zakresie 5 i więcej.
4- latki
 Zestaw ćwiczeń ruchowych
Obręcze w czterech kolorach (jedna obręcz dla dwojga ), tamburyn.
Wprowadzenie.
Wszystkie ćwiczenia są wykonywane w parach z rodzicem lub rodzeństwem.  Maszerujemy parami , zabieramy obręcz
Ćwiczenie dużych grup mięśniowych –
Budujemy dom.
Obręcze leżą na podłodze. Siadamy skrzyżnie naprzeciwko siebie, po dwóch stronach
obręczy (obręcz znajduje się między partnerami. Jesteśmy budowniczymi którzy noszą cegły
na budowie. Na sygnał  wykonujemy przysiad podnosimy obręcz oburącz
w górę i powoli opuszczamy z góry na dół,kładziemy obręcze na podłodze
Ćwiczenie z elementem toczenia –
Wspólne zabawy.
Dziecko staje naprzeciwko rodzica, w niewielkiej odległości.  Dziecko trzyma w ręce obręcz
opartą o podłogę. Na sygnał  toczy ją do rodzica. Rodzic łapie obręcz
oburącz i toczy ją z powrotem do partnera.