BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 15 czerwca 2020 r.

16.06.2020- praca zdalna

Zestaw ćwiczeń

-Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”. Rodzic gra na dowolnym instrumen­cie perkusyjnym rytm do podskoków, dziecko podskakuje swobodnie po dywanie. Kiedy mu­zyka milknie, postępuje zgodnie z poleceniami: chodzi ciężko jak misie, tańczy lekko jak lale, turla się jak piłki, podskakuje jak pajacyki.
-Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. Dziecko chodzi na palcach, jednocześnie wy­ciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda.
-Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”. Dziecko naśladuje ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg.
-Ćwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze”. Dziecko leży na plecach z nogami ugię­tymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladuje jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadzie w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) i szybko (z górki).
-Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”. Dziecko staje wyprostowane i naśladuje bociana, unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym rozłożeniem rąk w bok. Stara  utrzy­mać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmienia nogę i powtarza ćwiczenie kilkakrotnie.
-Ćwiczenie stóp ,,Stopa za stopą”. Dziecko chodzi po sali stopa za stopą, odliczając po sześć stóp, a następnie staje na jednej nodze jak bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. Po­wtarzając ćwiczenie, odmierza sześć stóp i zmienia nogę, na której stał bocian.
-Ćwiczenie wyciszające „Marsz w parach”. Dziecko maszeruje  z jednoczesnym głośnym przeliczaniem kroków do sześciu, następnie zatrzymuje się na chwilę i znów maszeruje

Ekspresja plastyczna „Kreatywne rysowanie”. Dziecko losuje kartki z narysowanym konturem zabawki (np. kontur wiaderka, skakanki, piłki) i otrzymuje mazaki  lub kredki. Następnie wykonuje polecenie rodzica: Zamień prawdziwą zabawkę w taką zabawkę jakiej nie ma na świecie. Prezentacja pracy. Po skończonej pracy dziecko nadaje nazwy stworzonym przez siebie „zabawkom”.

Wykonanie karty pracy „Narysuj pod obrazkiem zabawek tyle kropek, ile słyszysz sylab w jego nazwie.”