BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 24 września 2020 r.

Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy nasze nowe książki. W tym roku będziemy pracować z pakietem edukacyjnym – Planeta Dzieci . Po obejrzeniu książek rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób będziemy pracować w naszych książkach.
W czasie zajęć z książką dzieci zdobywają i poszerzają zdolności z zakresu mowy i myślenia, edukacji społeczno-moralnej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej i kulturowo-estetycznej. Karty pracy są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, pogłębianie ich umiejętności i kształtowanie sprawności przyswajania wiedzy podczas aktywnego działania. Praca z książką uczy dzieci: samodzielności, rozróżniania i nazywania emocji, rozwijania koncentracji i wyobraźni. Dzieci przygotowują się do nauki czytania i pisania, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Karty pracy kształtują pojęcia matematyczne i przyrodnicze oraz umożliwiają czytanie całościowe wyrazów.