BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 czerwca 2021 r.

W miesiącu czerwcu proponujemy dzieciom następujące bloki tematyczne:

  • „DZIEŃ DZIECKA”,
  • „WAKACJE TUŻ, TUŻ …”,
  • „KOLORY LATA”,
  • „DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE”.

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

– Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce,

– Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią,

– Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

– Poszerzanie czynnego słownika dziecka,

– Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie,

– Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi,

– Kształcenie świadomości posiadania równych praw,

– Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

– Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim,

– Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta,

– Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy,

– Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski,

– Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu,

– Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych,

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

 

Ponadto w miesiącu czerwcu planujemy:

  • „DZIEŃ DZIECKA” (1 czerwca – wtorek),
  • „DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA” (7 czerwca – poniedziałek),
  • „DZIEŃ WIATRU” (15 czerwca – wtorek),
  • „LATO” (23 czerwca – środa). 

pani Ania i pani Ewa