BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 stycznia 2022 r.

 W miesiącu styczniu  będziemy  realizować następujące tematy :

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku; rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości; wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej); posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe; rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych
 • budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia; kształtowanie myślenia
  przyczynowo-skutkowego; degustacja przygotowanych jesienią przetworów
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
  dzieci; kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku
 • eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu; posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki
 • prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru; określanie cech zimowej pogody; eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu
 • obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie; rozumienie zwrotów:
  unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło; wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach; identyfikowanie i podawanie nazw własnych
  stanów emocjonalnych
 • eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu; posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty
 • rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie;
  kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu; porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary
 • rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych; usprawnianie małej
  motoryki – zabawy paluszkowe
 • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci; rozwijanie kompetencji
  językowej – tworzenie zdrobnień
 • wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie; doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem
 • wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta
  dziadków; doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; kształtowanie
  percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej
  kolejności
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej; zachęcanie do aktywnego spędzania
  czasu na powietrzu zimą; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem
 • doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych; czerpanie radości ze
  wspólnego lepienia bałwana
 • kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności; poznawanie
  zimowych dyscyplin sportowych; posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. ” Powitanka”- stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
 • Zabawy wprowadzające do tematu dnia–zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe. Wyrabianie prawidłowego toru oddechowego.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem . Taniec z kolorowymi chustami. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy- poruszanie się bez potrącania innych.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę , zabawy słowne, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej, doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Eksperymenty graficzne, poznawanie różnorodnych technik, podziwianie efektów plastycznych, ćwiczenie sprawności manualnej.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.
  Prowadzenie obserwacji przyrody. Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.