BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 3 października 2022 r.

Drodzy Rodzice i dzieci,

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Przyroda mieni się różnymi kolorami. Choć dni są już coraz krótsze zachęcamy Was do spacerów i napawania się urokami pięknej, polskiej jesieni. W czasie tych chwil spędzonych na łonie natury zbierajcie najpiękniejsze liście z drzew i krzewów. Następnie zasuszcie je i stwórzcie „Jesienny zielnik”.

Szczegóły zawiera regulamin.

Miłośnicy przyrody do dzieła !!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

PT. „JESIENNY ZIELNIK”

1.Cele konkursu:

  • ukazanie piękna i bogactwa przyrody
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • poznanie nowych gatunków roślin

2. Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców z naszego przedszkola.

3. Przedmiotem konkursu jest autorska praca dzieci i ich rodziców w postaci zielnika, nawiązująca do tytułu Konkursu „Jesienny zielnik”.

4. Format zielnika – dowolny. Przy każdej roślinie umieszczamy „metryczkę”z nazwą rośliny.

5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

6. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko Dziecka i Rodzica, z którym wykonało zielnik oraz podać nazwę grupy do której uczęszcza dziecko.

7. Każde dziecko, które wykona album otrzyma dyplom.

8. Termin składania prac do 28.10.2022 r.

Zielniki prosimy dostarczyć do Pań nauczycielek w poszczególnych grupach.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku listopada.

Wykonując zielnik rodzic (prawny opiekun) dziecka jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zielnika i udostępnianie danych dziecka i rodzica (tylko imię) na stronie internetowej naszego przedszkola.

Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę zielników wszystkich uczestników. Wystawa zorganizowana zostanie w holu naszego przedszkola.

Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.

Pozdrawiam i zapraszam do twórczej pracy !!!

Organizator konkursu: p. Magdalena Bartkowiak – nauczycielka Grupy „Obłoczki”