BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 kwietnia 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.

Zamierzenia:

 • Omawianie życia ptaków wiosną.
 • Opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.
 • Układanie figur, patyczków, klocków wg podanego wzoru.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną.
 • Rozwijanie umiejętności wiernego odwzorowania ruchu nauczyciela podczas ćwiczeń fizycznych.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z Wielkanocą.
 • Rytmiczny podział słów na sylaby.
 • Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w parach.
 • Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi.
 • Poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.
 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody.
 • Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie.