BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 listopada 2021 r.

Nasze tematy kompleksowe na listopad:

 1. Idzie jesień z deszczem.
 2. Moja rodzina.
 3. Mój dom.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Zamierzenia:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Szanowanie wody.
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych np: badaniu tonięcia i pływania ciał.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • Rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia niektórych potraw.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa w sali i na świeżym powietrzu.
 • Porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ze względu na jakość i przynależność.
 • Posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 • Układanie kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się.