BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 7 grudnia 2021 r.

W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, realizowaliśmy Moduł III – Opowiem wam o Polsce. Głównym celem, było budzenie świadomości narodowej – postaw patriotycznych wśród dzieci. Dzięki różnym zajęciom nasze przedszkolaki mogły rozwijać poczucie przynależności narodowej. Dzieci poszerzały wiedzę na temat własnej ojczyzny, poznawały mapę Polski. Poza tym wzbogacały słownik o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste, flaga, hymn. Włączyły się do akcji „Szkoła do hymnu”. W ramach III modułu „Obłoczki” wykonały kolejne zadanie – stworzyły grę o Polsce. Nowa gra jest często wykorzystywana do zabawy w rankach i popołudniach.  Zabawa kształtuje umiejętności czekania na własną kolej i przestrzegania ustalonych zasad.