BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 28 października 2021 r.

Zagadki – to doskonały sposób na stymulację rozwoju dziecka. To świetna nauka poprzez zabawę. Dzieci uwielbiają tę formę spędzania czasu wolnego. Odgadywanie za­ga­dek uczy dzie­ci my­śle­nia, ana­li­zo­wa­nia tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia co­raz więk­szej wie­dzy, ale przede wszyst­kim bawi. „Obłoczki” bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach.